08 March 2018

Selamat hari wanita untuk pejuang yang tabah

8 MAC 2018

Hari ini, saya lihat bagaimana perasaan orang yang melalui perpisahan, tak dikongsi setiapnya, tak ditunjuk perasaan sebenarnya. Bungkam dan diam - sendirian.

Saya tak tahu, tak akan pernah tahu bagaimana wajah sebenar kesakitan sehingga Tuhan izinkan saya lalui perkara yang sama; dan kita tahu - manusia, adakalanya memerlukan ruang untuk duduk dan bertenang. Mengosongkan diri dari riuh, mengasingkan diri dari kebiasaannya. Hari ini saya mula sedar, saya juga perlu bersedia untuk tiap kehilangan yang bakal.
Seperti ramadhan tahun lalu - untuk sekali lagi kanser meragut nyawa orang yang saya sayang, mungkin - untuk sekali lagi; saya perlu akur terhadap takdir Tuhan. Perlu akur bahawa hidup bukanlah tentang diri kita sendiri. Perlu akur; manusia di sekeliling kita takkan selamanya ada.

Hari ini, saya cuma minta satu dari Tuhan, agar Tuhan sudi memindahkan sedikit kesakitannya kepada saya, namun saya tahu - bukan semua Tuhan izinkan.
Kalaupun Tuhan tidak izinkan, saya harap sekali Tuhan sudi berikan dia ketenangan dalam penerimaan kerna selaku manusia - kita hanyalah hamba yang sifatnya seketika, yang hanya meletakkan sepenuh pengharapan kepada DIA.

Ketika kalian membaca tulisan saya kali ini; saya harapkan jutaan doa kalian kepada para pejuang hidup yang kalian kenal, para wanita yang kalian cinta dan manikmata yang kalian sayang.

Saya titipkan ini untuk manusia seperti saya; yang sedang menghadapi - setiapnya.
Tak kira kalian di mana, siapa pun kalian, apapun yang kalian rasakan,
Doa akan menjadi penguat kalian.
Jangan pernah berhenti meminta; kerana Tuhan tidak pernah berhenti memberi setiapnya.

'Perenung waktu seperti kita hanya memiliki doa sebagai talian hayat',

                                      


Terima Kasih

10 January 2018

SUREALISME

Surealisme (suralisme) berasal dari gabungan perkataan dalam bahasa perancis yang bererti sur ( di atas ) dan realisme yang membawa maksud fahaman atau ajaran berdasarkan kenyataan di dalam aliran sastera dan seni lukis yang menggambarkan kisah hidup sebenar ( bukan khayalan )

Surealisme adalah aliran atau gerakan dalam bidang seni dan sastera (dlm 1920-an) yang mementingkan atau memberi tempat kepada unsur-unsur bawah sedar manusia (di luar kenyataan atau realiti).

Di dalam aliran sastera, karya sureal dianggap melampaui norma akal pemikiran kerana sureal menghidangkan yang batin atau dalaman berbeza dengan karya realisme yang menghidangkan bahagian luaran. Meskipun antara kedua-duanya pada waktu tertentu saling berinteraksi dan saling perlu memerlukan.

Terdapat beberapa jenis puisi surealisme yang diperkenalkan oleh penyair Suhami Hj Muhammad seperti contoh :-
surealisme alamiah -siluet 1984
surealisme fisio-biologi -Tulang 1986 surealisme balada -Nyanyian undan 1991
surealisme protes perang, sosial - Cintamu umi 2007
Surealisme psikik - Lain jiwa, lain wajah 1960
surealisme magis mistik - Rontgen 1963
Surealisme nostalgia - Area impian 1997
surealisme keresahan jiwa - Denyutkan jantung 2010
surealisme suasana globalisasi -Gelombang-gelombang globalisasi 2010
surealisme mistis - Apabila langit condong 2013.

Pembentukan puisi kreatif bukan lagi mengikut bentuk biasa dengan bahasa biasa seperti yang ada . Ia lebih jauh menampilkan beberapa alat kreatif seperti :

- emosi
- perasaan
- keterangan
- kesatuan makna
- imaginasi
- unsur suprise
- unsur magis
- metafora dua kalimat
- metafora tiga kalimat
- metafora empat kalimat
- unsur pengulangan awal ayat
- unsur pengulangan tengah ayat
- unsur pengulangan akhir ayat
- kata sebagai pengantar
- kata sebagai alat
- kata sebagai idea
- kata sebagai simbol, kias
- kata sebagai seruan
- audio video visual
- rima - ritma
- puisi sebagai sistem isyarat/ tanda
- unsur absurd ( mustahil, tidak masuk akal, bertentangan dengan fikiran yang waras )
- unsur kepelikan
- ikon, isyarat, tanda
- inversi, ambiguiti
- personifikasi
- pelupusan beberapa kata sendi
- pelupusan beberapa kata penambahan
- kebebasan kreatif tanpa sempadan
- kebebasan kreatif terpimpin
- kebebasan daripada klise bentuk ayat
- kebebasan daripada klise bahasa/ kata penggantian bahasa/kata
- penutup puisi imaginasi
- penutup puisi surprise
- penutup puisi seruan
- surealisme dalam imaginasi
- surealisme dalam pengertian
- surealisme dalam kenyataan

Rujukan kumpulan puisi Apabila langit condong
Kamus dewan bahasa edisi ketiga

#kelasperewa


Terima Kasih

Ana Maryam Copyright © 2015. Design by MaiGraphicDesign